Κρουαζιερόπλοια

2,670 επιβάτες | σχεδόν 740 μπαλκόνια

Μήκος: 290μ

Ολική χωρητικότητα: 115,875

Ναυπήγηση: 2004

Ανακαίνιση: Ιανουάριος 2012

Παρθενικό ταξίδι: 13 Ιουνίου 2004

 

3,080 επιβάτες | σχεδόν 900 μπαλκόνια

Μήκος: 290 μ

Ολική χωρητικότητα: 113,561

Ναυπήγηση: 2006

Ανακαίνιση: Οκτώβριος 2011
Παρθενικό ταξίδι: 14 Ιουνίου 2006

 

2,590 επιβάτες | Πάνω από 700 μπαλκόνια

Μήκος: 289μ

Ολική χωρητικότητα: 108,865

Ναυπήγηση: 2001

Ανακαίνιση: Απρίλιος 2009

Παρθενικό ταξίδι: 16 Μαΐου 2001

 
Σελίδα 2 από 2